סגולה לפרנסה

http://www.r2000.co.il/video/video_r2000/ravid_nagar/הרב רביד נגר – סגולה לפרנסה.mp4